× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Przychodnia w Ulhówku

Pracownia diagnostyki obrazowej - Przychodnia

Informacje o komórce

Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Diagnostyka obrazowa
  • USG

Zakres świadczonych usług:

  • Radiologia i diagnostyka obrazowa


Adres

84-6616446
77/10
22-678 Ulhówek

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1